GŁÓWNE RODZAJE ZAMIENNIKÓW GAZU ZIEMNEGO.

pexels-magda-ehlers-2569839

Energia wiatrowa 

Energia wiatrowa dostarcza od 10 do 30% energii elektrycznej zużywanej w ponad 20 stanach w Polsce, co czyni ją najczęściej używaną alternatywą dla gazu ziemnego w ciągu ostatnich dwóch lat. Ten substytut jest zrównoważony, ponieważ turbiny wiatrowe nie powodują emisji gazów cieplarnianych i nie są związane z kwaśnymi deszczami ani smogiem. 

Jednym z głównych problemów związanych z energią wiatrową pozostają wysokie koszty produkcji. Inwestycje w tym obszarze rosną, ale energia wiatrowa nadal jest efektywna w połączeniu z innymi źródłami. Dopóki farmy wiatrowe nie staną się tanią alternatywą, ceny energii wiatrowej nie będą wystarczająco konkurencyjne na rynku.  

Wadą energii wiatrowej jest hałas pochodzący z turbin wiatrowych i wpływ, jaki mogą one mieć na dziką przyrodę. 

Energia słoneczna 

Energia słoneczna jest odnawialnym źródłem energii — dopóki nie zabraknie nam słońca, możemy wytwarzać energię. Urządzenia fotowoltaiczne i elektrownie fotowoltaiczne oferują korzyści, przekształcając światło słoneczne w energię elektryczną. W zależności od wymiarów systemu mogą zasilić tysiące domów, a nawet odbiorców przemysłowych. 

Wydajność tej technologii stale rośnie, a koszty produkcji są coraz niższe. Systemy energii słonecznej na budynkach mają minimalny wpływ na środowisko i nie wytwarzają dwutlenku węgla ani innych niebezpiecznych substancji. 

Problemem tego źródła energii są ograniczenia wynikające z niespójności — ilość światła słonecznego zmienia się w zależności od pory dnia, pory roku, lokalizacji i warunków pogodowych. 

energia wodna 

Energia wodna to niedrogie, przyjazne dla środowiska źródło energii, które może współpracować z innymi odnawialnymi źródłami energii, aby zapewnić stałe dostawy energii przez cały rok. Energia wodna ma doskonały stosunek kosztów do korzyści, co pozytywnie wpływa na stabilność cen energii. 

Infrastruktura niezbędna do budowy elektrowni wodnych jest inwestycją długoterminową, ponieważ obiekty te można łatwo konserwować i aktualizować, aby służyły wielu pokoleniom. Czas udowodnił korzyści i niezawodność tej alternatywy dla gazu ziemnego. 

Gazownik łódź charakteryzuje się średnią intensywnością emisji gazów cieplarnianych wynoszącą 24 gramy dwutlenku węgla na kilowatogodzinę wytworzonej energii elektrycznej, czyli 20 razy mniej niż produkcja gazu ziemnego – średnia wartość dla gazu wynosi 490 gramów.

Energia wodna jest niedrogim, przyjaznym dla środowiska źródłem energii

Energia geotermalna  

Energia geotermalna wytwarza ułamek gazów cieplarnianych wytwarzanych przez paliwa kopalne i jest ogólnie opłacalna, ale początkowe koszty są wysokie. Ponadto ograniczone obszary geograficzne, na których te zasoby są dostępne i dostępne, utrudniają wykorzystanie energii geotermalnej na dużą skalę. 

Energia nuklearna 

Energia jądrowa jest uważana za czysty i wydajny zasób, ponieważ elektrownie jądrowe wydają się być bardziej niezawodne i wydajne niż inne obiekty. Mogą wytwarzać duże ilości energii wolnej od węgla na mniejszej przestrzeni niż jakiekolwiek inne źródło czystego powietrza. 

Ponadto proces ten generuje minimalną ilość odpadów, a nowa technologia umożliwia ponowne przetwarzanie i recykling zużytego paliwa jądrowego. Obecnie na całym świecie działa 450 reaktorów , które wytwarzają około 10% światowej energii elektrycznej.

ZASTOSOWANIA GAZU ZIEMNEGO I JEGO ALTERNATYWY 

Gaz ziemny jest cennym zasobem o dużym wpływie na wiele aspektów naszego życia. 

Gaz ziemny można wykorzystać do: 

  • Generuje prąd
  • Ogrzewanie procesowe w sektorze przemysłowym
  • Produkcja chemikaliów, nawozów i wodoru
  • Ogrzewanie budynków i wody
  • Gotowanie i suszenie ubrań
  • Eksploatacja sprężarek
  • Paliwo pojazdu 

Chociaż alternatywy dla gazu ziemnego nie są uniwersalnymi substytutami, mieszanka źródeł energii może zredukować potrzebę korzystania z gazu ziemnego do minimum.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *