Układanie instalacji gazu ziemnego.

pexels-fernando-reyes-6402958

Po wykonaniu projektu instalacji gazu ziemnego w pierwszej kolejności zostaną zaplanowane obszary przejściowe dla zaworów i rur. Po wywierceniu ścian zgodnie z projektem zostaną zamocowane rury i zaciski, których wymiary zostały wcześniej pobrane. Następnie, jeśli gaz ziemny będzie wykorzystywany jako system energetyczny, zostaną zainstalowane urządzenia do spalania gazu ziemnego, a na końcu zostaną przetestowane bezpieczeństwo połączeń.

Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego

Wewnętrzna instalacja gazownik łódź jest bardzo preferowana w domach ze względu na łatwość obsługi i przyjazność dla środowiska. Najważniejszym celem użytkowania jest zapewnienie ciepłej wody użytkowej i ogrzewania. Gaz ziemny, którego używamy w naszych domach, dociera do wielu urządzeń, takich jak piec i grzejnik, przez główny zawór, przez wewnętrzną instalację gazu ziemnego i drzwi budynku. Instalacje gazu ziemnego wewnętrzne, rury w mieszkaniach należy układać zgodnie z projektem, w sposób przemyślany i efektowny. Przed rozpoczęciem korzystania abonenci muszą posiadać licencję i członkostwo.

Materiały stosowane w wewnętrznych instalacjach gazu ziemnego

  1. Główny zawór odcinający
  2. Rura dystrybucji gazu
  3. Linia przyłączeniowa licznika
  4. Linia połączenia urządzenia
  5. rura kolumnowa
  6. Linia konsumpcyjna
  7. Systemy gazów odlotowych
  8. Linia podziału

Etapy instalacji gazu ziemnego

Faza projektu: Pierwszą fazą instalacji gazu ziemnego jest faza projektu. Na tym etapie przeprowadzana jest inwentaryzacja terenu, na którym zostanie położona instalacja oraz zostaną wyznaczone określone obszary. Wraz z projektem przygotowanym przez inżyniera rozpocznie się faza instalacji.

Faza układania: Po fazie projektu rozpoczyna się bezpieczne układanie instalacji. Podczas układania proces układania odbywa się przy użyciu materiałów wymienionych powyżej. Instalacja, która została ułożona zgodnie z projektem, zostanie oddana do użytku po sprawdzeniu i odbiorze pod nadzorem inżyniera (dystrybucja gazu).

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy układaniu rur gazu ziemnego

Systemy gazu ziemnego, które są bardzo preferowane pod względem łatwości użytkowania, są systemem energetycznym, który należy wziąć pod uwagę podczas ich użytkowania i budowy. Główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę w instalacji gazu ziemnego, są następujące;

Rurociągi muszą być łatwo dostępne iw razie potrzeby należy je łatwo interweniować.

Miejsca połączeń i skrzyżowań muszą być pokryte kitem, płótnem, taśmą teflonową i lekarstwem (w zależności od tego, na co zezwala firma gazownicza).

Główna rura gazowa i główny zawór odcinający muszą być zamontowane w taki sposób, aby nie zostały uderzone.

Zawór zastosowany w instalacji musi być zaworem kulowym.

Rurociągi gazowe wykonane z surowców stalowych muszą być łatwo dostępne w razie niebezpieczeństwa.

Stosowane rury muszą być zamocowane za pomocą przyłącza gazowe łódź.

Rury muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję.

Aby zapobiec ewentualnemu niebezpieczeństwu, instalacja gazu ziemnego musi być ułożona z dala od instalacji elektrycznej.

Instalacje gazu ziemnego muszą być instalowane zgodnie z przepisami firmy dystrybucyjnej.

Instalacja licznika gazu ziemnego

Używając elastycznych produktów przyłączeniowych w gazomierzach, należy zapobiegać naprężeniom powodowanym przez połączenia liczników.

Na wypadek możliwego zagrożenia zawór odcinający gaz zgodnie z normami TS 331 należy umieścić i zamontować na średniej wysokości 150 – 220 cm (w ramach wysokości określonej przez firmę zajmującą się dystrybucją gazu).

Montowane liczniki należy montować za pomocą konsol, pozostawiając 2 cm odstęp od ściany i podłogi.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *